Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Ochrona danych

Ochrona danych

Ochrona Danych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych           

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Informacja o przetwarzaniu danych : zaz.elblag@interia.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Osoba składająca oświadczenie, oświadcza, iż została poinformowana:


1. Administratorem danych osobowych jest   Zakład Aktywności Zawodowej  w Elblągu ul. ul. Rawska 3, 82-300 Elbląg

2. Kontakt z osobą realizującą w ZAZ zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: zaz.elblag@interia.pl. lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe".

3. Dane osobowe zbierane są w celu:
a. marketingu bezpośredniego administratora,
b. w celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem'),

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz  Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu  usługi w zakresie administrowania zasobami informatycznymi (sprzętem i oprogramowaniem kadrowym, magazynowo - księgowym, a w tym archiwizacji baz danych) oraz badań jakości obsługi oraz oferowanych produktów i usług.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.

6. Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody  jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niepodania.

10. Osoba składająca oświadczenie może odwołać każdą zgodę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w dowolnym momencie.

11. Dane osobowe osoby składającej powyższe oświadczenia będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego przez Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu, ul. Rawska 3, 82-300 Elbląg bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż Państwa dane znajdują się w systemach informatycznych Zakładu Aktywności Zawodowej Elblągu, ul
. Rawska 3, 82-300 Elblągu, będącego jednocześnie Administratorem Danych. Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do: nazwa firmy, imię i nazwisko, e-mail, telefon, NIP firmy. Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Administratora danych (sprzedaż towarów i usług znajdujących sie w ofercie Elblągu, ul. Rawska 3, 82-300 Elblągu, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w celach statystycznych, przesyłania informacji handlowych na adres e-mail i NIE PRZEWIDUJE SIĘ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM TRZECIM. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dodatkowo, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych. W celu złożenia reklamacji lub innego pisma, regulującego zawarte Umowy i Porozumienia, należy dostarczyć dokument w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego