Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

O firmie

Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu został utworzony przez związek stowarzyszeń Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.
Zakład został utworzony i działa w oparciu o:
Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.)

oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Z 2011 r. nr 127 poz. 721, z późn. zm.).

Koszty utworzenia i działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu powstał 5 listopada 2004 r., znajduje tu zatrudnienie 2
8 osób niepełnosprawnych.
Podstawowym zadaniem Zakładu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz, w miarę indywidualnych możliwości, aktywnego życia.
Praca w Zakładzie umożliwia zdobywanie umiejętności, wiedzy, potrzebnej do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Dzięki prowadzonej przez Zakład działalności gospodarczej pracownicy, osoby niepełnosprawne mają możliwość zdobywania tj wiedzy.
Podstawowym celem Zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników
.
W osiągnięciu w/w celu Zakład realizuje m.in.: szkolenia dla osób niepełnosprawnych, zarówno przygotowujące do pracy na określonym stanowisku pracy

jak i organizuje kursy podnoszące kwalifikacje, oraz pomaga i motywuje w decyzji związanej z kontynuacją nauki lub studiów, między innymi, po przez dofinansowanie kosztów nauki.
Rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez wyspecjalizowane placówki rehabilitacyjne służby zdrowia i pomaga ona w usprawnianiu, leczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poprawia to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.


Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi jadłodajnię „Elblążanka” oraz pracownię wydawniczo – reklamową.

Jadłodajnia „Elblążanka” cieszy się popularnością dzięki smacznym posiłkom, miłej i profesjonalnej obsłudze. Gościmy na obiadach, osoby dorosłe, dzieci i młodzież szkolną.

Pracownia wydawniczo – reklamowa zajmuje się projektowaniem graficznym oraz drukiem materiałów reklamowych (ulotek, wizytówek, plakatów, bannerów), wykonywaniem tablic reklamowych, szyldów i reklam na pojazdach oraz tworzeniem stron internetowych. W ofercie pracowni są między innymi, pocztówki okolicznościowe, znaczki z zapięciem, breloczki. Zespół pracujący w wydawnictwie wykazuje się dużą wyobraźnią, wrażliwością na piękno oraz pomysłowością, dlatego powstają tu profesjonalne i oryginalne projekty.

 

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest

Koszty utworzenia i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej dofinansował

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego